مدتی طولانی بحثی بر سر این بود که آیا ترجمه علم است یا هنر.

اگر ترجمه را از دیدگاه علمی آن بررسی کنیم، می‌توانیم پدیده ترجمه را عینی و واقع بینانه توصیف کنیم.

اما اگر ترجمه را از دیدگاه هنری آن بررسی کنیم، به طور طبیعی #نظریه_ترجمه رد می‌شود.

اما با تحقیقات انجام شده و کتاب‌های موجود می‌شود فهمید هر دو دیدگاه به اندازه کافی محکم و مستند هستند.

از کتاب «اصول و مبانی نظری ترجمه» نوشتهٔ «دکتر طیبه موسوی میانگاه»

سوال…
شما تابحال فکر می‌کردید ترجمه علم است یا هنر؟

پ.ن: اسامی کتاب‌ها:

Theoretical Principle of Translation written by Tayebeh Mosavi Miangah, phd

The Science of Linguistics in the Art of Translation written by Malone, 1988

The Craft of Translation written by Biguenet and Schulte, 1989