• چرا می‌نویسم؟

    به نوشتن علاقه‌مند شده‌ام به دلیل اینکه همیشه تفکر عمیق را دوست داشته‌ام. تا آنجا که به خاطر دارم، بیشتر گوش داده‌ام تا سخن بگویم. شاید دلیلش آن بود که کسی را هم‌فکر و هم‌عقیده [...]

  • دوستی طوفان و آرامش

    در پی رسیدن به آرامش تلاش کرده‌ام جز من کسی نمی‌تواند من را از تنش درونی‌ام برهاند و به آرامش برساند کی و کجا به آرامش دست پیدا می‌کنم نمی‌دانم فضای آرامش بس طوفانی است... [...]

  • هدیه داستانی است به زیبایی برگ‌های رنگارنگ پاییزی

    گمان کنم هدیه دادن به کسی، درست به شیرینی زمانی است که دیگری آن هدیه را دریافت می‌کند. به نظر من هدیه یندادن و هدیه گرفتن، هر دو، کار  بسیار دلپذیری است. امروز هدیه‌ای دریافت [...]